Plastic PVC Packaging Boxes for Food & Snacks | 25% Off

( 1ການທົບທວນຄືນຂອງລູກຄ້າ)

$ 005

ພວກເຮົາສະຫນອງທໍາມະຊາດສ້າງມິດກ່ອງຫຸ້ມຫໍ່ຖົງຢາງອາຫານສໍາລັບ biscuit, ອາຫານ cookie, ອາຫານເດັກນ້ອຍ, ກ່ອງເຂົ້າຫນົມອົມ. PVC, PET ແລະ PP ກ່ອງຢາງ. 10+ ປີໃນທຸລະກິດ. ຂາຍເວລາຈໍາກັດ!


* ພວກເຮົາພຽງແຕ່ກ່ອງຢາງຜູ້ຜະລິດແລະຂັ້ນຕ່ໍາສັ່ງຊື້ຈໍານວນເປັນ 1000
Chat with us
Chat with us
Tell us about your packaging boxes' size, material & quantity, and we will get back to you within 24 hours!
Connecting...
Tell us about your packaging boxes' size, material & quantity, and we will get back to you within 24 hours!
Tell us about your packaging boxes' size, material & quantity, and we will get back to you within 24 hours!
:
:
:
Tell us about your packaging boxes' size, material & quantity, and we will get back to you within 24 hours!
:
:
This chat session has ended
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad