หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการจัดการในวัสดุบรรจุภัณฑ์และการให้บริการขยันให้กับลูกค้าของเราในความสัมพันธ์กับบรรจุภัณฑ์ ALPPM ได้ย้ายที่ไปสู่น่าสนใจมากขึ้นเป็นหมวดหมู่ที่มีความหลากหลายซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกสำหรับการแก้ปัญหาท่อ

เราสามารถให้บริการลูกค้าที่มีศักยภาพของเรากับกลุ่มค้าปลีกและพีวีซีขายส่งวัตถุดิบ PET, PP ที่มีคุณภาพส่งออกที่ดีและสัญญาสินค้าที่กำหนดเองทำ

ประจำการอยู่ในประเทศจีน

ปัจจุบันประจำการอยู่ในประเทศจีนและการผลิตวัสดุที่ดีเยี่ยมเกรดท่อดิบสำหรับลูกค้าของเรา เราจัดการในวัตถุดิบเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองทำสำหรับท่อเช่น;

 • พีวีซี(Polyvinyl Chloride) ที่มาในรูปแบบทั้งพลาสติกและยกเลิกพลาสติกขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าที่สั่งซื้อ
 • PET (Polyethylene Terephthalate) ท่อซึ่งเกินชื่อเสียงของพวกเขาเนื่องจากการที่มีคุณภาพมาก
 • PP (Polypropylene) ซึ่งจะใช้เป็นวัตถุดิบและใช้สำหรับอุปกรณ์หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ
 • วัตถุดิบอื่น ๆ ที่ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์และท่ออุตสาหกรรม

นำบนโต๊ะ

With almost half a million contractors and manufacturers stationed at Alibaba and other trading websites, what makes us more eligible to become your ultimate choice?

Why should you trust our merits and give in for a bulk order for the first time? Here are a few quality attributes related to the services and products we have to provide to our customers. These are the merits which we are bringing over the table;

 1. ราคา
 2. Quality
 3. Food Grade materials
 4. สามารถในการผลิต

ราคา

With a steady amount of chaos dominating the market, suppliers, and people who have to order piping materials in bulk are more attracted to the organization by providing excellent quality materials at affordable prices.

We are no different; we will provide you with all the necessary equipment for your business with exceptional quality at a very competitive price. We are also not stubborn or inflexible at all, just a warm meeting and a pleasant smile on your face can move us to cut down the price a little bit.

Plus, our own company will duly pay all the shipping cost and extra duties, So, you won’t have to worry about extensive responsibility on your shoulders.วัตถุดิบพีวีซี PET PP

Quality

Keeping up appearance and making up facades with our customers is not the prime pillar upon which we stand. We will demonstrate you with all the required fields of the products you are buying, so, you can reach a buying decision.

With zero tolerance policy on quality, we tend to provide each and every product duly tested and acclaimed with the standards of our company along with some other international standards infested for the piping industry.

Rest assured you will be buying the most diligent and professional equipment for your business.

อ่าน  How to Create Snacks Food Pouch (For Beginner)

Food Grade Materials

Surely the piping equipment is destined to be used in a variety of industries including;

 • Textile
 • Automobile
 • Food Industry
 • Agriculture

That is why we have kept the inner surface of our piping materials really smooth and free from any indigenous materials. Which otherwise would get mixed down with the food or other essential elements which many industries have to use and could cause problems.

เราได้รวมเยื่อบุด้านในของตราสารท่อของเราและวัตถุดิบที่มีแผ่น HDPE (High-Density Polyethylene) ซึ่งจะทำให้การป้องกันผิวที่ดีเยี่ยมและไม่อนุญาตให้มีการผสมของอาหารหรือวัสดุอื่น ๆ ที่มักจะใช้ในอุตสาหกรรม

นี้ชั้นพลาสติกที่ดีที่สุดภายในท่อช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกลัวใด ๆ และขยายธุรกิจของพวกเขาที่มีความหลากหลายของอุตสาหกรรม

สามารถในการผลิต

ประจำการอยู่ในประเทศจีนเราจะต้องผ่านขั้นตอนที่แข็งแรงและมีความยาวของการได้รับสิทธิ์ที่จำเป็นและทุกการทำงานทางกฎหมายสำหรับการซื้อ / การผลิตวัสดุท่อนี่ในประเทศจีน

ตอนนี้เรามีการตั้งค่าและการผลิตที่ก้าวเร็วขึ้นด้วยทุกวันผ่าน เราอยู่ในสถานะที่จะให้ลูกค้าของเรามีขนาดทั้งหมดของการสั่งซื้อที่พวกเขาเห็นว่าเหมาะสมสำหรับธุรกิจของตนวัตถุดิบพีวีซี PET PP

The production capability is enormous with a volume that we can complete up to 5 bulky/large orders and other small production orders alongside.

You shall not ever experience any kind of delay or problem regarding the delivery of the order in the promised timeline.

ผลิตภัณฑ์ของเรา

As mentioned earlier that we deal in all kinds of PVC, PP, PET and other related raw materials for piping and have the capability to produce orders of any magnitude.

That being said, let us move towards a more spectacular and central part of our products which is the composition and materials which we use to produce these various products for you.

พีวีซี

Polyvinyl chloride pipes, we use different composition and type of materials for manufacturing a diverse variety of the pipes for our potential customers. We deal in;

Plain PVC

These are made up by using simple chemical composition of the Polyvinyl Chloride and are very cheap, light in weight and resistant to corrosion. They have an interesting parameter attached to them which is their molding capacity which many of your individual clients like plumbers and builders would definitely like.

They have thermostatic nature, which means they can be used in almost all kinds of environments.

CPVC

CPVC means chlorinated PVC, they have higher levels of chlorine embedded in all of their structure and can be used among a variety of industries like food, agriculture, and textile. Also, these can easily withstand a broad spectrum of temperatures.วัตถุดิบพีวีซี PET PP

UPVC

UPVC stands for the un-plasticized PVC and is more rigid lacking in their flexible touch. These pipes or raw materials are used for water waste transport.

PVC-U, PVC-M, and PVC-O

PVC and the dashes which are followed by a character indicates the firmness or thickness of the concerned PVC pipe. PVC-U have thicker walls, and that is why it is designed to withstand high internal pressures.

PVC-M and PVC-O are the most recent technological advancements in PVC, but they are not as thick as PVC-U, but still can hold high levels of internal pressure.

อ่าน  How to Fold a Plastic Packaging Box (Step By Step)

PET

Polyethylene terephthalate plastic essentials, we use the different alignment of the chemical elements to manufacture different kinds of PET plastics which assign with the diverse needs of the clients.

Polyester

PET when intended to be used for the textile it is called polyester, it finds its uses in diversified textile and industrial applications. It can be used for the preparation of fabrics, coated fabrics and also in the plastic reinforcements with high energy absorption parameter.

Simple PET or PET-resins

When PET is used in food or beverage industries for containing different products, then it is called as PET or PET-resins. It is used in the manufacturing of various materials and equipment like plastic bottles, liquid containers and is more popular among the different packaging industries.

PET-P

PET-P is rather a new installation inside the PET family and is used for the production of fibers or related elements in the textile and cotton industry.

Sometimes PET-P is divided into fine fiber like threads and is used with many appliances to provide them with extra strength and durability parachute, and related fabrics also contain fractions of the PET-P polyethylene terephthalate.วัตถุดิบพีวีซี PET PP

PP

Polypropylene raw materials for plastic, we use the different configuration of the polypropylene plastics to manufacture different aspects for our valued customers, depending upon their preference.

Propylene Homopolymer

It is the most widely used polypropylene component which is also used for the various plastic solutions worldwide. It finds its application in packaging, textile, healthcare, pipes, automotive and electrical appliances.

It consists of propylene monomer in a semi-crystalline solid form.

Propylene Copolymer

This family is further divided into two distinct classes which are manufactured by polymerization of propane and ethane.

Propylene Random Polymer

This PP plastic material is manufactured by polymerization of ethene and propene together. These types of polymers are flexible and optically transparent.

These are suitable for the applications which require transparency and for products requiring an excellent appearance.

Propylene Block Copolymer

In this type of plastic material, the ethane content is higher expected to be 5% higher than the propane content. This configuration makes the compound tougher thermoplastic and less brittle than the random copolymer.

These types of compounds are suitable to be used in industries requiring high strength.

Polypropylene, impact copolymer

These have 45-65% ethylene content that is why they are known as impact copolymers, and they find their use in diverse industries.วัตถุดิบพีวีซี PET PP

Impact copolymers are often used in packaging, houseware, film, and plastic pipe applications. And also, they can be used in automotive and electrical segments.

These are various products which are produced/manufactured by the ALPPM in China and are then supplied to a diverse clientele overseas.

We tend to produce every product with consistency and at good quality parameters which are relished and enjoyed by our customers worldwide.

How we can help

As described earlier that after achieving a milestone in the paper packaging supplier all over the world stationed in China, ALPPM has started a new category of the products for our potential customers.

With a promise of keeping the quality of each and every batch intact, we are moving forward each day, trying to provide the customer with our best.

อ่าน  How to Make Swab Packaging Box That Will Add Value

We can provide excellent services to the client in the following aspects;

As a Supplier

ALPPM has a hallmark that we have to offer excellent products and supplies to our customers. We deal in all kind of orders ranging from small to the bulky ones.

We have sustained the required infrastructure for manufacturing or facilitating the large orders. While manufacturing and pacing up our speed, we never fail to keep up with the quality which our clients demand.

On time delivery

Another great quality of the ALPPM manufacturing that we are never behind on our timeline.

We tend to send various reports succession by succession in which the client is addressed over the progress of the order which he/she placed.

Rest assured, you will never have to worry about the late delivery of your order, we know how it feels when you are backed out by the manufacturers on orders when you need it the most.วัตถุดิบพีวีซี PET PP

24/7 customer care

We never leave our generous customers hanging in between and try to remain connected with the clients 24/7.

Any problem arises in the delivery, or the products are not up to your standards just give us a call and we will be right onto the problem and will rectify it for you in minimum timeframe possible.

Business to Business interaction

Leaving the worries of providing the products to the individual customers, we tend to provide our services to the bulk buyers and related organizations.

Thus, connecting a multitude of organizations and forming a multi-national network, it gives us the privilege to work with different people and provide our services and quality of the products more effectively.

Why ALPPM

We have stretched the limits between the supplier and the buyers and has made it easier and more comfortable than ever to buy/trade products in bulk and receive that sensation of being satisfied with the services of the company.วัตถุดิบพีวีซี PET PP

Because of keeping the customers beforehand and no loopholes in the quality of our products. We have the most;

 • Eccentric staff and professionals are working around different channels to bring the best possible quality of our products and services.
 • The price factor being extremely compatible provides a subtle range for the buyers to have a different classification of products according to the price which they can afford.
 • The food grade parameter which we have assigned to all of our products make them compatible to be used in diverse food and beverage industries along with other similar types of industries as well
 • The production capability is also very extended and allows us to meet the daily requirement of the clients relating to the bulk orders and on time delivery

We at ALPPM, keep quality and infrastructure intact to meet up with the requirements and workload clients throw over us.

If you would like to order cardboard packaging or piping materials keep us in mind and we will surely provide the best of our services and make you comfortable in any way possible.

Also, we are the largest product packaging and piping manufacturers in all of Asia spreading our reach by providing a commitment to the quality of the products which we offer.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เว็บไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม Learn how your comment data is processed.

Chat with us
Chat with us
Tell us about your packaging boxes' size, material & quantity, and we will get back to you within 24 hours!
Connecting...
Tell us about your packaging boxes' size, material & quantity, and we will get back to you within 24 hours!
Tell us about your packaging boxes' size, material & quantity, and we will get back to you within 24 hours!
:
:
:
Tell us about your packaging boxes' size, material & quantity, and we will get back to you within 24 hours!
:
:
This chat session has ended
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad